sábado, 4 de mayo de 2013

THYRFING

Origen : Suecia, Estocolmo
Formados : 1995
Estilo : Black, viking
Temática: En sus orígenes los vikingos, ahora el lado oscuro de la vida.
Enlaces: facebookthyrfingtwitteryoutube
Miembros:
 • Dennis Ekdahl                    -       Batería
 • Fredrik Hernborg           -             Guitarras
 • Jens Rydén                   -             Voces
 • Joakim "Jocke" Kristensson-          Batería
 • Patrik Lindgren                   -             Guitarra
Discografía:


 • Solen Svartnar Demo 1995   
 • Hednaland Demo 1996   
 • Thyrfing CD 1998
 • Valdr Galga CD 1999
 • Hednaland Recopilatorio 1999
 • Urkraft CD 2000
 • Vansinnesvisor CD 2002
 • Farsotstider CD 2005
 • Hels Vite CD 2008
 • De Ödeslösa CD 2013
 • Döp dem i eld Single 2021 Jordafärd Single 2021 Järnhand Single 2021 Vanagandr CD 2021
DE ÖDESLÖSA  (2013)
Mi primer acercamiento a la música de Thyrfing fue en su álbum homónimo del 1998, y he de decir que su escucha transcurrió sin pena ni gloria, años después fue desgranando el resto de su discografía  y aunque la sensación inicial se vio modificada en parte, nunca fue del todo por mi olvidada. En este trabajo me pasa un poco lo mismo. Su música está magistralmente ejecutada y cuenta también con una brillante producción que acentúa el aspecto épico de la misma pero bajo mi punto de vista resta empaque y sentimiento. Y lo que en un principio comienza con unos temas muy  logrados, poco a poco se va tornando en monotonía y cierto aburrimiento. La evolución del sonido del grupo a lo largo de los años también ha ido acercando al grupo a ciertos sectores de público más amplio, acentuando el sinfonismo y epicidad de su música, dejando eso si por el camino valocidad, agresividad y cercanía. La parte más destacada de este álbum es que el núcleo del grupo lleva junto 18 años y a la hora de crear canciones no se les puede objetar nada, son una maquina perfectamente engrasada, que saben en donde enfatizar para crear lo que ellos quieren. (7,4)

1. Mot Helgrind 06:10
 En dag ska jag söndra | Och skingra deras själar i eld | En dag ska jag härska | Och lämna som kött på markens gräs | När svedande lågor dragit förbi | Jag stå levande på askan | Betvingande varje ömsint tanke | Markens törst skall släckas av blod

[Chorus:]
Mot Helgrind i öst de vandrar på led | Utför jordens rand de stupar | Må den farled som mynnar i slutligt fördärv | Bli sist ut i den usla flockens färd | 

Ovan stoft, ovan jord, ovan rike av död | Mitt stridsrus mot världsträdet spirar | När vårt vrak i haven nu sänkas | Skall allt rämna och allt skall förgås | Vi skall alla den hamn lämna | Där vi av salta vindar pinats | Alla ska bryta den våg | Som närt själens bränningar |

[Repeat chorus]

Då man tro på ljus och ande | Tror jag på vinter och fejd | Stackars ensamma väsen | I en värld utan skönhet

2. Fordom 05:49
  Frodandes i skuggorna av det förflutna | Förmultnade minnen stampat till stoft | Vaga ögonblick blekna, vaggandes bort till glömska | Ty tiden som stannat den tillhör oss | Passerade år bliva vår föda | Närandes på de timmar som förlorats | Vaga ögonblick blekna, vaggandes bort till glömska | Idisslande den gårdag som förtärts 

[Chorus:]
Förbli intet - i djupet stanna | I fordom dränkt - Sänkt i döda tidens damm | Frusen i bortglömd dvala | I fordom dränkt - Sänkt i döda tidens damm |

Stunden då allt en gång kärt förlorar värde | Vaga ögonblick blekna, vaggandes bort till glömska | Nu frusna drömmar kläckta förgäves

[Repeat chorus]

Framtidens styrka uppluckrad till menlöshet | Svunnen existens upplöst, i djupet långsamt bruten ned | Sänkt i döda tidens damm

[Repeat chorus]
3. Veners förfall 05:05
En illavarslande frätande ström | Ilande kårar spår om annalkande dom | Domnande nerver, strålande ångest skvallrar, larmar, om en avgjord kamp. Cell efter cell kapitulerad, av giftflodens vågor övermannad [Chorus 1:] Må plågor och misär följa dig ända in i döden | Krypande fasa inombords | Kilandes, klamrandes fast om livets barm | I tiofaldig styrka skvalpar döden, medvetet slingrande, i sakta ström fram | Bruten ned innifrån, veners förfall, sköljandes mot ditt livsfördärv [Chorus 2:] Må plågor och misär följa dig ända in i döden | Krypande fasa inombords | Snärjandes, absoberandes hjärtats kraft | Förlorad, i förtvivlan, mot fördärv | Av injektion fördömd, förkropssligad, av förruttnelse förtärd | För evigt förolyckad, förintad, förgiftad - veners förfall [Repeat chorus 2]  
4. Illvilja 05:35
Jag har förgått | Själar som skuggor krälar | Vanvett fött av natten | Varit här förut | En upptrampad stig | Där ingen satt sin fot | Det skrämmer, det lockar | Måste vandra vidare [Chorus 1:] Dit solen aldrig når ska jag dig bära | Vi ser klart i mörkret | En sista bön för | Illviljans renässans | Vredesmod min spegelbild | I den kalla klara ån | Jag borde ha förstått | Vinet som gav | Färgar nu grönskan svart | Forsete är fallen | Döden håller hov | Likt Od vandrar jag över lik [Chorus 2:] Vredesmod min spegelbild | Jag ser klart i mörker | Andas djupt eller inte alls | Illviljans renässans | Tvåhövdad dans i de fördömdas sal | Livslång skymning fördröjer min vår | Avsky och hat, giftet i mitt kärl | Jag är med dig för alltid | Jag är här [Repeat chorus 1] [Repeat chorus 2]   
5. Kamp 04:51
  Han stal dina sista ord, nu är han dina tankar | Kyla och smärta, smutsiga naglar i öppna sår | Han är den som tar, men aldrig ger | Om igår var idag - Jag är kamp | Oefrånkomlig och skoningslös | Äro han som skall piska livet dit jag vill | Vetskapen om att endast ett är säkert | Tyglar den bleka hästen ett tag till 

[Chorus:]
Kamp | Jag är kamp | Kamp | Förgås i flammor | I alrunans skugga är viljan vapnet | 

[Repeat chorus]

Blod är inget | Eld är allt 

[Repeat chorus]
6. Relik 05:55
  Mynningsflamman värmde föga | Ett vådaskott utan ammunition | Likväl kommer solen föda | En son utan pardon | Vinterns avkomma är sig lik | Förändring, förhoppning, färger | Likvakan blev en naturlig dynamik | Sidensvansen härmar rovfågelns skrik 

[Chorus:]
Vill och försöker | Men hatar så det gör ont | Ohelig kvarleva skriker högst | Plåga, pina, vånda och ve | Vinterskuggan är sig lik |

Svarta förbannelser av förstörelse | Ingen morgondag, omotiverade skrik | Illvilja, glädje, sorg och misantropi | Ingen sund tanke, jag går över lik | Valknuten i norr bär mig söderut | Ångestens högborg, krokar i taket | Mitt förbannade blod gungade där | Vi når aldrig land igen 

[Repeat chorus]

Plåga, pina, vånda och ve - Relik

7. Vindöga 06:16
Ur fragment från livet som sveps förbi | Hör de ylande minnenas virvlande | Insup så odören av de fallna | Förena luft med ljuden från förtvinande kropp | Kärr och gyttja varda en enslig grav | Lera som med likstelhet snart förenas | Flockandet av larver, maskar och flugor | Bekräftelsen av domen från klagande korpars sång [Chorus:] Virvlande och rytande stormliar i vitögat skymta | Ingen värdig jordfästning nalkas | Blott ett insomnande till förruttnelsens bris | Förnimmelse av livstempo som stillats | Omsider släppa tag och ur dvala lämna in | Stilla vila i evig slummer | Ett minne blott upplöses i tid | Köttets lämning, skinnflådd blödande föda | Under vindens klagande ton, pågår så omvandling till jord [Repeat chorus] Vindöga - Förblindad emot hopp, mot liv, mot nåd | I motvind förgäves vandrat, från födelse till död

  
8. De Ödeslösa 06:46
I morgontimma var skapelsen ny | En arla vandring längs strändernas stråk | Lufthav som strålar av gryningens ljus | Vind som kyler den grånande hud | Ett förskönande kalls himlavalv | Över den vidsträckta vyn | Med fynd av drivved som svept in mot land | Den djärvaste av tanke föds Solskivan ståtar högt | Bakom skuggornas danande gång | Det urtida träd som andas | Som viskar ut sin gudaande | Bark som murknat och fallit isär | En gestalt som närts utan ljus | Ögon som öppnas än utan liv | Än utan syfte och mål [Chorus:] Ask och Embla | De ödeslösa | Med havet som slutpunkt, dess ändlösa grav | Hand i hand samman mot en ny värld | Räds ej den gäld som betalats i guld | Men dömd till det pris som betalas i järn | Forna vintrars skare | Har nu glömt inför årets skörd | Rämnande murar, smältande tjäle | Ett ok som släpats i gyttjan | Det finns ingen rättvisa | Ty det finns bara oss | Gårdagens slit betyder föga | Inför morgonens dom | Visa mig det band som brustit | Visa oss dess spruckna fäste | Flitens tid har tystnat | Där pålar på nytt slås i jord | [Repeat chorus] När Gautr gjöt liv, de befriade kroppar | När Gautr gjöt liv, de befriade själar | Varmt blod i ström genom ådror | Värmen från dess källa, att skönjas bland lövverk | Stränder av svavel, en spegel så grå | Dränkt utan färger och liv.... av de ödeslösa

  46:27  

Curiosidades : Los origenes de Thyrfing están en Pantheon. El nombre de la banda proviene de la espada Thyrfing, que es una espada maldita que aparece en varios cuentos y mitos escandinavos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario