martes, 1 de diciembre de 2020

OV SHADOWS

 


Origen: Suecia, Gothenburg

Formados: 2016

Estilo: Black

Temática: ?

Enlaces: Bandcampfacebook y instagram

Miembros: 

  • AA Guitarra
  • AF Guitars
  • JW Batería
  • RA Bajo y voces
Discografía:

  • Monologues EP 2016  
  • The Darkness Between Stars CD 2018  
  • I djävulens avbild CD 2020
  • Heresiarch CD 2024
I DJÄVULENS AVBILD (2020)
Segunda larga duración para los suecos, un segundo álbum que sigue la línea de su predecesor y entrega un sonido black de corte clásico, con elementos blackened death metal y doom. Un álbum que en poco más de cuarenta minutos se despacha a gusto con una propuesta directa y muy potente, en donde la contundencia del conjunto esta fuera de toda duda, al mismo tiempo que logra un sonido muy compacto que tanto nos retrotrae a mediados de los noventa con sus riffs incendiarios que se mueven sólidamente en una faceta que podríamos definir por un lado como cruda y agresiva, sin olvidarnos de ciertas disonancias que también aportan un toque menos accesible su sonido que se ve compensado por un tono melódico en segundo plano. Sin embargo la esencia de este black metal que podemos definir como de segunda ola, muy encuadrado dentro de la escena escandinava de la época acaba por ofrecer una vertiente mucho más oscura, casi que ritualista, de lo que en un principio puede presuponerse, todo ello gracias a la inclusión de elementos más cercanos al blackened death emtal en algunas partes, pero sobre todo a la latencia del ritmo de los temas que hacen emerger profundas influencias del un infecto doom. Las voces se muestran muy bien integradas con la música, agresivas, oscuras y profundas puestas al servicio de la intensidad de la música y sirviendo para enfatizar diferentes estilos anteriormente mencionados. En definitiva un trabajo contundente y cargado de personalidad. (8,3).

1. Den eld som tär och förvrider 06:27  
 Beskåda livet I all sin prakt
Klädd I grannlåt och hoppets skönhet

De täcka svärtan som av förruttnelse stinka
Och den eld som tär och förvrider

I konsten en reflektion av döden
Ett smärtans lustspel likt rännilar över väven

I föreningens rus de famla
Bland dignande fruktträd och rutten fallfrukt

Melodin virvla likt höstlöven för vinden
Flämtande molltoner I ljudet av otukt
En utlevnad som inte ställa krav
Men ändå binder och begränsa

[Behold life in all her glory
Dressed in floral garments and the beauty and promise of hope
It covers the pus that oozes of decay
And the fire that consumes and distorts]
2. Blasfemiskt Crescendo 06:25
Rundgångsklang En entonig evighet En ålderns hösts Mässande stämma Ett glissando En oändlig ambiens En tondöv körs hyllningshymn Till den tystnad som aldrig fick fäste Den stiger mot Det grå himlavalvet Det är sanningen Ett Blasfemiskt crescendo Falska stämmor Tynger som en snärjande koral En klagan tunn och vass Ger klang och färg Till vansinnet Jag omfamna De fallna Och sjunker ned i en Gnagande malande tomhet Rundgångsklangen Som stiger mot Det grå himlavalvet En entonig evighet Ett blasfemiskt crescendo Toner som aldrig falnar Ekot som aldrig ebbar ut Evigt sorl och rytmik I en hyllning utan slut Ett glissando En oändlig ambiens Som sjungs av en tondöv kör I dess hyllningshymn Till den tystnad som aldrig fick fäste [A clang that never dies out An ambience with end It’s sung by a tone death coire In a hymn to a silence that’s never taking hold Grey and cold is the sky as they hit their blasphemic crescendo]  
3. Under dödens vingar 05:45   
Jag ser paniken
Din blick flackar som på
Ett jagat kreatur
Du färdats har av tillräckligt av livet
För att veta vart hän det bär
Döden är i din horisont
Du står vid randen till vägs ände

Insikten om alltings förgänglighet
Återspeglas I din blick
När södergöken gal
Under dödens vingar

Jag ser paniken
Du färdats av tillräckligt av livet
Vid randen till vägs ände
Ditt livs slut

[You’re panic struck
You’re eyes are flailing like the eyes of a hunted creature
You’ve reached the point of no return
This is your end
Beneath the wings of death]
4. Anakoretens gap 05:07
   Sekunder och minuter upplöses i oklarheter
Enheter splittrade till fraktioner av tystnad
Innan tid, ur tiden, slukad
En skugga som fallit fel
Där ruinernas moder
Och korparna har sina bon

Där sträcka sig tomhetens mätsnöre
Ödeläggelse, ödeläggelse, maler själen med en mun
Anakoretens gap

Något omänskligt omättligt
Trevande, fumlande, plikttroget, lydnad
Akolyt ända till det bittra slutet
Sakta kväves lågan inom och utom
Där ruinernas moder och korparna har sina bon

En doft av sönderfall och mögel
Förruttnelse och död
En bottenlös hunger
I en sjunkande förmultnande stenstad
Ett monument över slocknat liv

[From the fractured silence, a shadow
Mother of ravens and ruin
Births the stillborn Anchorite
A foul stench of rot and decay
Monument of life that never was]
5. I djävulens avbild 06:10  
Mitt hjärta pulserar av hat
Jag skriker ut min vrede till Belials ära
Vars kungaspira är vedergällningens rätt
Min tro på mörkret består
Den min tillflykt är och min borg

Jag fruktar inte nattens fasor
Jag åkallar dig fågelfångare
Beskåda mitt sinnelag och du skall se de ogudaktigas hunger
Ty jag har druckit mig rusig av synder

Itz Ra Cha Belial
Bistå mig
Itz Ra Cha Belial
Till ditt namns ära
Itz Ra Cha Belial
Forma mig i djävulens avbild

Belial är min herde
Mig skall intet fattas
Han för mig på galna vägar
För sitt namns skull
Och om jag än vandrade
I en enorm ljus dal
Så fruktar jag intet gud
Falskhet och obarmhärtighet skola följa mig
Och jag skall bliva i djävulens hus evinnerligen

[I call upon He, the Bird-Catcher, to set his snare
Never fearful of becoming entangled in his web
For He has seen my dark desires
And guides me along the winding paths]
6. Spotsk 06:35
  Det är något djupt tillfredställande
Att få se en själ dö
Att se den slitas itu

Då skall jag skratta
När illusionen rämnar
Då skall jag le
När ni i förtvivlan förgås

När ni kommer till insikt och allt som återstår är spillror
När er inre svärta och förtvivlan slutligen konsumerar er

Då skall jag le
Jag skall skratta åt de spillror som är ert vansinne

Det är något djupt tillfredställande
Att få se en själ dö
Att se den slitas itu

När illusionen rämnar och kvar är endast självförakt
Som utgör det obundnas fasthet
Aldrig mer skall ni glädjas
Aldrig mer

Tomhet, syna, vädja
Klagan slösad emot de osagda
Döden smeker ert sinne, nära
Jag bespotta och håna ert förlorade liv

Aldrig mer skall ni sjunga lov och pris
Skingrad är skocken och herdens fallit för anklagarens dom

Då skall jag le
Jag skall skratta åt de spillror som är ert vansinne

Det är något djupt tillfredställande
Att få se en själ dö
Att se den slitas itu

[There is something deeply satisfying in seeing a soul die,
to see it crumble and wither away.
When the realisation hits and all that remains of your conviction are shards.
And yes.
I will laugh, I will smile with satisfaction as you descend into madness]
7. Av kunskap krönt till gud 06:35
I månens bleka sken Under ugglans kraftiga vingspann Vi söka dig frambesvärja Ama Lilith Layil Rimog Lilith Skänk oss er glupande hunger Fyll våra väsen med kunskap Fyll kropp och själ Ifrån ormars boning Bjud oss att festa på trädets frukt Samaels gemål Livgivande moder Du som känner såväl kvinna som man Vi söker dig frambesvärja Ama Lilith Layil Rimog Lilith Tänd den mörka lågan i våra hjärtan Uppenbara dig i er krona av silver Här och nu Tämj tystnaden Betvinga mörkret Ama Lilith Layil Rimog Lilith [Come forth from eternity Beyond the paradise and tempt me with the forbidden fruit Tempt me with knowledge and power and let me become god I’m willing to leave the paradise Mother of blasphemy and fornication Dark goddess Lilith]   
  43:04

No hay comentarios:

Publicar un comentario