martes, 14 de mayo de 2019

MOERASBASTERDWEDERIKOrigen: Houten, Holanda
Formados:?
Estilo: Black
Temática:?
Enlaces: Bandcamp y facebook
Miembros:
  • Gnolendomer Bajo y voces
  • Ruigklepel Guitarra y voces 
Discografía:
  • Gebaag uit de banmade Demo 2019
GEBAAG UIT DE BANMADE (2019)

Primera toma de contacto con este combo holandés que vienen de editar sus primeros cuatro temas en formato demo. En poco más de veinte minutos desgranan una demo de black crudo, directo y agresivo. Siguiendo una línea bastante similar en las composiciones pero sin caer el lo contemplativo. Desde que comienza a sonar "Doodsroeper, weeklager" nos vemos sumidos en un caos sónico, en donde podemos destacar ciertos aspectos a tener en cuenta. Desde luego que la demo será del agrado de aquel seguidor de la vertiente más underground y clásica dentro del black, incluso no seria descabellado perderse en influencias como Darkthrone por poner un ejemplo. Una propuesta cruda, agresiva y árida que sin embargo logra mantener un tono de melodía en segundo plano muy interesante, la agresivadad a las voces se conserva de principio a fin, manteniendo el pulso en agresividad y oscuridad cuando Gnolendomer y Ruigklepel toman partido a la vez, siendo el apartado de las voces un aspecto destacable y bien trabajado. No podemos olvidar también otros aspectos diferenciadores en la propuesta, en donde podemos encontrar un regusto a thrash sucio y crudo que se mezcla perfectamente con sutiles pinceladas punk, lo que nos da una idea de complejidad del sonido, que la mismo tiempo conserva y deja entrever ligeras influencias paganas que se traducen sobre todo en el halo a muerte y podredumbre que desprende esta demo gracias a la inclusión de algún sonido digamos que ambient que completan las composiciones. (8).


1. Doodsroeper, weeklager 05:19
In zwoele zwarte nacht Door zomerstorm verkracht Kraken oude stammen zacht Onder wilgentenen dracht Rond 't verdronken bos zo nabij 't Waal Baltst de dood begeleid door nachtegaal Vanuit knotwilg aan de mantelrand Schiet omfloerste blik over duister land Van de dag heerst 'r nog weinig licht Nevelkolk ontneemt 't laatste zicht Elk être weet wat ras komen gaat: Een hecatombe tot de dageraad Door koude zwarte nacht Snelt gevlekte verenpracht Kraken kleine beend'ren zacht Tussen snebbe vol van kracht  
2. Zoutziedersgast 04:09
Krakend kreupel kreunen houten hutten Krakend kreupel kreiten stijve spieren Dreigend dwalen vlammen vonkend voort Sissend springen sintels glanend overboord Scherpe hamerslagen Breken keetspeklagen Ziedend bruisen liters Zout water op ijzer Vermalen moerig veen Zwart uitgeslagen steen Sloffende gestalten Een zeulend bocheljoen Giftig gluimen gengers roetig rekker Giftig gluimen walmend, weppend wolken Zuchtend zijgen sneue schimmen schanend Stikkend sterven schunnen; togend, tanend Zoutziedersgast! Moernering in het oude haf Salarius! Darinkdelven tot het graf Zoutziedersgast! Moernering in het oude haf Salarius! Darinkdelven tot het graf
3. Grijsbehaard, de grauwe wilg 04:30
Aan de rand van 't zompig hoogveen Voedselarm, verstikt, verzopen Staat grijsbehaard de grauwe wilg Door rode moervos gauw omslopen Menig gebeente weet zich in de diepte Lamgeslagen, gewurgd, gestoken Sinds eeuwen rottend ongekend De ruggengraat geknakt, gebroken Aan de rand van 't zompig hoogveen Voedselarm, verstikt, verzopen Schreit geestverdwaasd een grauwe schim De kluchtzang zedenmeester-misantropen Hemelwaarts het machteloos gebaar Zieltogend, zalvend, zwalkend Woedend wanhoop in de wolken kalkend Walsend met de wind, de slierten gelig haar Aan de rand van 't zompig hoogveen Voedselarm, verstikt, verzopen Zijgt godsgeklaagd een grauwe huls Door lazarus veenmos gauw omkropen   
4. Vliegend onraad 06:32
Vanuit ieder jaar dezelfde boom Spiedt vraatzucht in het rond En zeilt het als een slechte droom Met klauwen uit tot op de grond Want ieder jaar dezelfde akker Vormt vertrouwd geboortegrond En herbergt leven in de modder Een nieuwe gouden morgenstond Doch daar dreigt 't vliegend onraad Dat gaarne leven stukslaat Daar zwieren vogels van de daad Ogenschijnlijk vol van haat Kraai en buizerd; reiger, mantelmeeuw De voorboden van verhit geschreeuw Geen ei of kuiken overleeft Onder 'n hemel waar 't onraad zweeft Doch daar dreigt 't vliegend onraad Dat gaarne leven stukslaat Daar zwieren vogels van de daad Ogenschijnlijk vol van haat De kievit slaat als eerst alarm Een jager in de lucht Hij gaat de strijd nog dapper aan Maar slaat gedwongen op de vlucht Verjaagd door 't vliegend onraad Dat gaarne leven stukslaat Wederom is er een nest geschaad Uiteengerukt door gulzenvraat 

  20:30  
No hay comentarios:

Publicar un comentario